Ιατρικός Τουρισμός και Υπογονιμότητα

Από τον Κυριάκο Δημητριάδη, Business Manager του ΙΑΚΕΝΤΡΟ.

Τι είναι ο ιατρικός τουρισμός;

Ιατρικός τουρισμός καλείται η παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς του εξωτερικού που επιλέγουν να ταξιδέψουν, προκειμένου να ωφεληθούν μιας εξειδικευμένης ιατρικής υπηρεσίας, συνδυάζοντας συχνά την ιατρική φροντίδα με την ψυχαγωγία και τις διακοπές τους.

Συνιστάται η Ελλάδα ως προορισμός ιατρικού τουρισμού;

Ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού εμφανίζει διεθνώς σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά την οικονομική κρίση. Υπολογίζεται ότι ο παγκόσμιος τζίρος στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι περίπου 12 δισεκατομ. Δολάρια. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο διεθνώς, με προϋπόθεση την κατάλληλη πολιτική του κράτους, καθώς συνδυάζει υψηλά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό σε καινοτόμες θεραπείες, άριστες ιδιωτικές υποδομές, παροχή προηγμένων και εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικό κόστος και εξαιρετικής ομορφιάς και προστιθέμενης αξίας τουριστικούς προορισμούς για όλες τις εποχές του έτους. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του IAKENTRO μπορεί δικαίως να υπερηφανευτεί ότι έχει καταστήσει τις τελευταίες δεκαετίες την πόλη μας πόλο έλξης και κέντρο αναφοράς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, προωθεί ανελλιπώς την ιδέα του ιατρικού τουρισμού όλα αυτά τα χρόνια, καθώς σε ετήσια βάση προσελκύει αρκετές εκατοντάδες ζευγάρια ευρωπαϊκής, και όχι μόνο, προέλευσης, που αναζητούν εξειδικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις στο ευαίσθητο θέμα της υπογονιμότητας.

Ποιοι παράγοντες προωθούν την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού;

Στο IAKENTRO θεωρούμε ότι ο ηγετικός μας ρόλος στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες που εξασφαλίζουν υψηλή ιατρική τεχνογνωσία με ανταγωνιστικές τιμές. Τέτοιοι παράγοντες είναι:

 • Συνεχείς μετεκπαιδεύσεις για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ταυτόχρονη διεθνή παρουσία και άσκηση της ιατρικής από τους ιατρούς μας σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελβετία, η Γαλλία και η Ιταλία.
 • Η αδιάλειπτη επιστημονική παρουσία σε ευρωπαϊκά συνέδρια ειδικού ενδιαφέροντος κι επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά.
 • Το μεγάλο εύρος των εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών αιχμής που παρέχουμε στους ασθενείς μας με ανθρώπινο πρόσημο, οι οποίες μας κατατάσσουν ανάμεσα στα γνωστότερα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον κόσμο.
 • Οι επιστημονικές συνεργασίες του IAKENTRO με αντίστοιχα αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού.
 • Οι ανταγωνιστικές τιμές των ιατρικών υπηρεσιών μας και η ξεκάθαρη τιμολόγηση αυτών.
 • Η συνέπεια στα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και τα πρωτοποριακά πρωτόκολλα θεραπείας που είναι συγκρίσιμα μόνον με τα πιο επιτυχημένα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παγκοσμίως.
 • Η υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων υλικοτεχνική υποδομή του Κέντρου.
 • Η πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης σε ό, τι αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας και των προδιαγραφών των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη φυσική ασφάλεια και διαχείριση των υποδομών, την ασφαλή διαχείριση και διακίνηση της ιατρικής πληροφορίας (εξασφάλιση απορρήτου ιατρικής πράξης και ασθενούς, διασφάλιση εμπιστευτικότητας και ατομικότητας), την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων, καθώς και της απόδειξης της κλινικής αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων τεχνικών και πρωτοκόλλων.
 • Ξεχωριστό τμήμα και γραμματειακή υποστήριξη για τη διαχείριση του διεθνή ασθενή.
 • Η φιλική και πολύ ανθρώπινη ανταπόκριση του νοσηλευτικού και επιστημονικού προσωπικού.
 • Το δίκτυο των αξιόπιστων και πιστοποιημένων συνεργατών μας για την ασφαλή μετακίνηση και διαμονή του διεθνούς ασθενούς.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός προοδευτικού κανονιστικού νομικού πλαισίου, που διέπει την εφαρμογή των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και θεωρούνται απαραίτητα συστατικά στοιχεία μιας επιτυχημένης πολιτικής στον τομέα του ιατρικού τουρισμού.

Έχετε κάποιες προτάσεις για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού;

Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, η δυνατότητα της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης και ταχείας πρόσβασης στις μητροπόλεις του κόσμου σε συνδυασμό με τη μοναδική φυσιογνωμία της πόλης και την εύκολη πρόσβαση σε βουνό και θάλασσα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην παρεχόμενη υπηρεσία ιατρικού τουρισμού και καθιστούν την πόλη μας εξαιρετική περίπτωση με τεράστιες προοπτικές στον τομέα αυτό. Η συστηματική προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον διεθνή ασθενή μέσω του διαδικτύου, ιδιαίτερα στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και η οργάνωση προωθητικών ενεργειών στο εξωτερικό, θα επιτρέψουν την ευρεία διάχυση της πληροφορίας και την εδραίωση της πόλης μας ως ιατρικό τουριστικό προϊόν.

Συμπερασματικά, η θεσμική θωράκιση και κανονιστική ρύθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών σε διεθνείς ασθενείς, η σύναψη διακρατικών συμφωνιών, η χορήγηση ασφαλιστικών πακέτων διαμονής, ταξιδιού και νοσηλείας, αλλά και η διεύρυνση της διεθνούς πιστοποίησης όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρίες) θα επιτρέψει την τυποποίηση και τον εκσυγχρονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων που υλοποιούν την έννοια των ιατρικών υπηρεσιών ως προϊόν με δυνητικά πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.


Ο Κυριάκος Δημητριάδης είναι ο Business Manager του Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης IAKENTRO. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το 10ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Διαφήμιση, Marketing και Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς είναι και κάτοχος MBA. Έχει καταγράψει μια καθ’όλα επιτυχημένη πορεία σε μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της Βιομηχανίας αλλά και σε Φαρμακευτικές Εταιρίες στον τομέα των πωλήσεων και της Διοίκησης ως Δ/ντής Πωλήσεων και Εμπορικός Δ/ντής.

share post to:
Author