Πως θα σε Βοηθήσουν οι SMART Στόχοι

Της Χριστίνας Δρακοπούλου, Master NLP & Hypnotherapist Coach.

Πιθανόν να έχεις ακούσει για τους στόχους SMART και τη σωστή στοχοθεσία. Τα αρχικά από τη λέξη SMART σχηματίζουν ένα ακρωνύμιο και προσδίδουν “τεχνικά” χαρακτηριστικά σε ένα στόχο ώστε να είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί. Τα αρχικά SMART παραδοσιακά σχημάτιζαν τις λέξεις Small, Measurable, Accurate, Realistic και Timed, ή παραλλαγές αυτών, ώστε ένας στόχος να είναι πιο επιτεύξιμος. Με την άνθηση των νευροεπιστημών και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, το τοπίο γύρω από τη χρήση του υποσυνείδητου νου έχει αλλάξει. Έτσι, προέκυψε και η νεότερη, πιο “έξυπνη” στοχοθεσία που μας επιτρέπει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και κατά συνέπεια επιτυχία, σε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε.

Με βάση το Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP) και την επιστήμη του Coaching, υπάρχουν και άλλες έννοιες που είναι καλό να συμπεριληφθούν στη σωστή στοχοθεσία και που καθιστούν το στόχο πολύ πιο επιτεύξιμο, άρα το SMART εμπλουτίζεται.

Τι είναι λοιπόν η SMART στοχοθεσία με τα νεότερα δεδομένα και πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις υπέρ σου;

S για Specific, Sensory- based, Simple, Small

Specific: ο στόχος σου πρέπει να είναι συγκεκριμένος ώστε να είναι και μετρήσιμος (π.χ. ημερομηνία, ακριβής απόδειξη ότι τον κατάφερες).

Sensory-based: Τι θα βλέπεις, αισθάνεσαι, ακούς, τι λες στον εαυτό σου, όταν πετύχεις το στόχο σου; Όσο πιο πολλή περιγραφή έχει ο στόχος σου αισθητηριακά (VAKOG* – με όλες τις αισθήσεις μας- ), τόσο πιο καλά καταγράφεται από το υποσυνείδητό σου.

Simple: απλός, όχι απλοϊκός.

Small: ακόμα και μεγάλος να είναι ο στόχος, τον καταφέρνουμε σε μικρά βήματα.

M για Measurable, Meaningful to you

Measurable: μετρήσιμος. Πόσα χρήματα ακριβώς, τι ακριβώς θα κοιτάω, πόσο ακριβώς θα είναι ώστε να ξέρω ότι τα κατάφερα.

Meaningful to you: ο στόχος πρέπει να έχει τεθεί από εσένα για εσένα, ώστε να έχει και σημασία και να είναι κάτι που σε κινητοποιεί.

Α για Achievable, As if now, All areas of your life

Achievable: εφικτός στόχος και αν όχι τώρα με τα εργαλεία και γνώσεις που ήδη έχω, αλλά και στο μέλλον με αυτά που θα αποκτήσω.

As if now: σκέφτεσαι το στόχο σου τόσο ζωντανά σαν να τον έχεις ήδη πετύχει.

All areas of your life: στην επιτυχημένη στοχοθεσία η επίτευξη ενός στόχου, βελτιώνει τη γενικότερη ποιότητα ζωής του ατόμου.

R για Realistic, Responsible/ Ecological

Realistic: ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί, είναι ρεαλιστικός, τον έχουν επιτύχει κι άλλοι; Αν ναι, μετράμε τις δεξιότητες/ ικανότητες/ γνώσεις μας, αποκτούμε αυτές που δεν έχουμε ή ζητάμε βοήθεια, και επιλύουμε καταστάσεις και απόψεις που μας κρατούν δεσμευμένους. Αν όχι, επανεξετάζουμε το στόχο, έτσι ώστε να είναι επιτεύξιμος.

Responsible/ Ecological: η επίτευξη του στόχου βελτιώνει την οικολογία μας, δηλαδή το περιβάλλον όπου ζούμε/ εργαζόμαστε/ σχέσεις/ το φυσικό περιβάλλον κτλ. Αυτό που θέλουμε προωθεί το καλό; Είναι θετικό και επηρεάζει θετικά και άλλους τομείς της ζωής μας και της ζωής εν γένει; Όσο πιο καλό για την οικολογία μας, τόσο ευκολότερα επιτυγχάνεται ο στόχος.

T για Timed, Towards what you want

Timed: πότε ακριβώς θέλω να τον έχω πετύχει; Η χρήση συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων βοηθάει και μας ενημερώνει για την πορεία μας

Towards what you want: όλη σου η προσοχή πρέπει να είναι εκεί που θέλεις να φτάσεις και όχι εκεί από όπου θέλεις να ξεφύγεις. Αν η προσοχή σου είναι στην πενία, δεν θα καταφέρεις ποτέ να φτάσεις στην αφθονία.

Άλλα ακρωνύμια που μπορεί να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις για να είναι πετυχημένο είναι αυτά:

PURE

Positively stated, Understood, Relevant, Ethical/Ecological

CLEAR

Challenging, Legal, Environmentally Sound, Appropriate, Recorded

Αυτά είναι τα “τεχνικά” χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται μαζί με αρκετές άλλες τεχνικές ώστε να δημιουργήσεις καλοσχηματισμένους, άρα και επιτεύξιμους στόχους.

Πάμε να σκεφτούμε τι θέλουμε σωστά και να πετύχουμε αυτά που λαχταράμε!

*VAKOG

Visual, Auditory, Kinesthetic, Olfactory, Gustatory- Οπτικό, Ακουστικό, Κιναισθητικό, Οσφρητικό, Γευστικό. Με όλες τις αισθήσεις μας.


ΗΧριστίναΔρακοπούλουείναι Certified Master Life Coach πουειδικεύεταιστο Life-Coaching, Neurolinguistic Programming, Hypnotherapy & Time Line Therapy. Έχει αλλάξει αρκετές φορές καριέρα στη ζωή της, ανάλογα με το τι αγαπά να κάνει, και τα έκανε με αρκετή επιτυχία. Συνεχίζει να πιστεύει ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αυτά που αγαπάμε και μας παθιάζουν. Έχει εργαστεί σαν Κλινικός Διαιτολόγος, έχει συν-ιδρύσει μια πετυχημένη αλυσίδα ξενοδοχείων, έχει ασχοληθεί με τη διακόσμηση ξενοδοχείων και συνεδριακών χώρων, έχει ασχοληθεί ενεργά με ομάδες εθελοντών, περιβαλλοντικούς οργανισμούς καθώς και με το κομμάτι της εκπαίδευσης.

Author