Εξέλιξε τον Εαυτό σου για να Πετύχεις τους Στόχους σου

Από το Μανώλη Ισχάκη, Master NLP Coach.

Καθορίζοντας ακριβείς, ξεκάθαρα προσδιορισμένους στόχους, μπορείς να μετράς την επιτυχία τους και να υπερηφανεύεσαι για αυτή. Μπορείς να αντιλαμβάνεσαι την πρόοδο σε κάτι που προηγουμένως μπορεί να σου φαινόταν ατέλειωτη, δύσκολη και άσκοπη ρουτίνα.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, οι στόχοι επιτελούν μια σημαντική λειτουργία. Αποτελούν τα σημεία προσανατολισμού με τα οποία μπορείς να εκτιμήσεις τα επιτεύγματά σου και την πρόοδο στη ζωή και την εργασία σου.

Σαν κυριότερο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων σου τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και προσωπικό επίπεδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση του πίνακα SWOT.

Η ανάλυση του πίνακα SWOT, είναι η προσεκτική ενδοσκόπηση και καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων σου, καθώς και η προσπάθεια πρόβλεψης προς εκμετάλλευση των ευνοϊκών ευκαιριών και αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον.

Χάρη σε αυτόν και ανιχνεύοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες, είναι δυνατό να αναπτυχθούν στρατηγικές με σκοπό την επίτευξη στόχων σου.

Η προσωπική μήτρα SWOT, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, είναι μια παραλλαγή που εστιάζει στα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Διευκολύνει στο να πετύχεις τους στόχους σου τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Αυτό το εργαλείο σου επιτρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου σε βάθος, από την ανίχνευση εκείνων των πτυχών τόσο των προσωπικών όσο και του περιβάλλοντος που θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τη ζωή σου.

Με τον πίνακα SWOT, μπορείς να βρεις και να λύσεις προβλήματα που εμποδίζουν την πορεία σου προς την επιτυχία, είτε σχετίζονται με την επαγγελματική σου ζωή είτε με περισσότερες προσωπικές πτυχές.

Το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε επιχειρηματικό περιβάλλον τις περισσότερες φορές, δεν σημαίνει ότι είναι ένα δύσκολο εργαλείο για εφαρμογή. Το αντίθετο. Αρκεί να έχεις ένα φύλλο χαρτιού, ένα στυλό και λίγο χρόνο να αφιερώσεις για να δημιουργήσεις τον δικό σου προσωπικό πίνακα SWOT.

Ποια στοιχεία το συνθέτουν;

Ο προσωπικός πίνακας SWOT έχει τέσσερα στοιχεία, τα οποία ομαδοποιούνται σε δύο τύπους: στοιχεία εσωτερικής ανάλυσης και στοιχεία εξωτερικής ανάλυσης.

Τα στοιχεία εσωτερικής ανάλυσης είναι εκείνα που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά σου και έχεις κάποιο βαθμό ελέγχου πάνω τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να είναι θεμελιώδη όταν πρόκειται για την κατανόηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας σου. Οι θετικές προσωπικές πτυχές σου είναι τα πλεονεκτήματα και τα αρνητικά είναι οι αδυναμίες.

Από την άλλη πλευρά, τα εξωτερικά στοιχεία ανάλυσης είναι εκείνα που καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα, το επαγγελματικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις πτυχές και έρχονται με τη μορφή ευκαιριών και απειλών.

Παρακάτω εξηγούνται  με μεγαλύτερη λεπτομέρεια καθένα από τα τέσσερα στοιχεία του πίνακα SWOT.

Δυνατά σημεία

Αυτά είναι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που βοηθούν για την επίτευξη του στόχου σου. Μπορεί να είναι διάφοροι τύποι ιδιοτήτων, όπως θετικά συναισθήματα, ευνοϊκά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ακαδημαϊκά πτυχία, επαγγελματική εμπειρία ή τεχνικές γνώσεις, για να αναφέρω μερικά.

Η ανάλυση αυτών των πτυχών καθιστά ευκολότερη την τροποποίηση του στόχου (αν αυτό χρειάζεται), με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύλογο να επιτευχθεί, όπως και το να μπορείς να δεις τι είναι αυτό που σε φέρνει πιο κοντά σε αυτόν.

Αδυναμίες

Είναι όλα αυτά χαρακτηριστικά του εαυτού σου που σε απομακρύνουν από τον στόχο σου. Μπορούν να είναι ελαττώματα, φόβοι ή απλά γνώση που πρέπει να αποκτήσεις και να αναπτύξεις..

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τι σε περιορίζει, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να ξέρεις τι πρέπει να βελτιώσεις και θα είσαι σε θέση να απαλλαγείς από τυχόν εμπόδια στα οποία έχεις κάποιο βαθμό ελέγχου.

Ευκαιρίες

Είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες που λειτουργούν ως διευκολυντές για την επίτευξη του  στόχου που θέλεις να πετύχεις. Μέσω αυτών μπορείς να επωφεληθείς και να είσαι σε θέση να προσεγγίσεις γρήγορα τον στόχο σου.

Απειλές

Αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που μπορούν να εμποδίσουν τη διαδικασία επίτευξης του στόχου. Είναι συνθήκες εξωτερικές για σένα, όπως πολιτική, κοινωνικά προβλήματα ή οικογενειακή δυναμική, που μπορούν να σε επηρεάσουν αρνητικά.

Πώς εκτελείται μια προσωπική ανάλυση SWOT;

Πρώτα από όλα, πρέπει να είσαι ξεκάθαρος για τον στόχο που θέλεις να πετύχεις. Αυτός ο στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι σαφείς σχετικά με αυτό, καθώς διαφορετικά μπορεί να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων που θα πρέπει να πάρεις  καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Προετοιμασία του προσωπικού πίνακα SWOT

Σε ένα φύλλο χαρτιού φτιάχνεις τον πίνακα, σχεδιάζοντας ένα τετράγωνο χωρισμένο σε τέσσερα μικρότερα τετράγωνα. Κάθε ένα από αυτά θα είναι και μια από τις τέσσερις κατηγορίες, που είναι θετικά και αρνητικά συστατικά και αν είναι εσωτερικά ή εξωτερικά.

Εσωτερική ανάλυση: πλεονεκτήματα και αδυναμίες

Πρόκειται για την ανάλυση αυτών των πτυχών από σένα, δηλαδή, ό,τι σχετίζεται με την προσωπικότητά σου, τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά  και τους άλλους, που επηρεάζουν την επίτευξη του  στόχου και που εσύ  μπορείς να τροποποιήσεις.

Ξεκινά αναλύοντας τα πλεονεκτήματα, δηλαδή, όλα θετικά που βοηθούν στην επίτευξη του στόχου. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, θα πρέπει να απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις όπως:

1. Τι δεξιότητες έχω;
2. Σε τι είμαι καλός;
3. Τι μου αρέσει να κάνω;
4. Έχω φήμη για κάτι;
5. Τι τίτλους έχω;
6. Πώς με κολακεύουν άλλοι;

Μόλις εντοπιστούν τα δυνατά σημεία, μπορείς να προχωρήσεις  στις αδυναμίες. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα αρνητικά πράγματα για τον εαυτό σου, που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στο δρόμο σου προς την επιτυχία. Αυτά μπορεί να είναι χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως να είσαι εσωστρεφής σε μια δουλειά όπου πρέπει να έχεις κοινωνικές δεξιότητες.

Η ανάλυση των αδυναμιών δεν είναι απλώς η ανίχνευσή τους και αυτό είναι όλο. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα στρατηγικό σχέδιο για να διορθώσεις εκείνες τις πτυχές που σε  περιορίζουν πραγματικά.

Μερικές ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν σε αυτό το σημείο είναι:
1. Τι πρέπει να βελτιώσω στην προσωπικότητά μου;
2. Ποιες συνήθειες είναι επιζήμιες για την επίτευξη του στόχου μου;
3. Ποιοι είναι οι φόβοι μου;
4. Με επικρίνουν; Σε τι;
5. Τι τίτλοι μου λείπουν;
6. Τι με κάνει να χάνω το χρόνο μου;

Εξωτερική ανάλυση: ευκαιρίες και απειλές

Μόλις αυτό-αξιολογηθούμε, βλέποντας το θετικό και το αρνητικό, είναι απαραίτητο να δούμε ποια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος βοηθούν και εμποδίζουν την επίτευξη του στόχου μας.

Πρώτον, θα αναλύσεις τις ευκαιρίες, δηλαδή, τα πάντα στο περιβάλλον που μπορούν να σου δώσουν κάποιο πλεονέκτημα. Μπορείς να θέσεις στον εαυτό σου τις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Τι αλλαγές συμβαίνουν στην κοινωνία που μπορούν να με ωφελήσουν;
2. Υπάρχει μια αλλαγή στη ζωή μου που θα μπορούσε να είναι σημαντική;
3. Υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία που μπορώ να βοηθήσω στην επίλυση του;
4. Είμαι μέρος ενός σημαντικού δικτύου ή ενός κύκλου με επιρροή;
5. Ποια εκπαίδευση προσφέρεται που μου επιτρέπει να αναπτύσσομαι;

Στη συνέχεια, θα αναλύσεις εκείνες τις πτυχές του περιβάλλοντος που μπορεί να είναι εχθρικές για σένα και που απειλούν άμεσα ή έμμεσα το δρόμο σου προς την επιτυχία. Ο στόχος αυτού του μέρους της ανάλυσης είναι δεις τι μπορείς να κάνεις για να ελαχιστοποιήσεις αυτούς τους κινδύνους ή πώς να μάθεις να τους ξεπερνάς.

Έτσι, μπορείς να θέσεις στον εαυτό σου τις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Συμβαίνει κάτι στην κοινωνία που θα μπορούσε να με βλάψει;
2. Υπάρχει πρόβλημα στη ζωή μου;
3. Πόσο ανταγωνισμό έχω να αντιμετωπίσω;
4. Ποιες πτυχές του επαγγελματικού ή εργασιακού περιβάλλοντος με εμποδίζουν να πετύχω αυτό που θέλω;
5. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία …

Μόλις επιτευχθεί η ανάλυση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών, θα μπορέσεις να μάθεις σε ποιο σημείο είσαι τώρα και να σχεδιάσεις μια στρατηγική που θα σε οδηγήσει στην επιτυχία.

Όπως είπε κάποτε ο Henry Ford, “Η σκέψη είναι η πιο σκληρή δουλειά που υπάρχει, και αυτός είναι ο πιθανός λόγος που τόσο λίγοι ασχολούνται με αυτή.” Είναι λοιπόν ώρα να πάψεις να νιώθεις θύμα των περιστάσεων, να προνοήσεις, και να βρεις επιτέλους το χρόνο για δημιουργική σκέψη!

Για τη δική σου επιτυχία…

Να θυμάσαι πως είσαι μοναδικός!

Είσαι υπέροχος!

Να Αγαπάς τον Εαυτό σου και να Ζεις με Πάθος!

Θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου; Απλά άδραξε τη μέρα.!

Πώς να πετύχω τους στόχους μου; Να λοιπόν, ένα σχέδιο δράσης, στρατηγική υψηλής απόδοσης και επίτευξη στόχων.


Ο Μανώλης Ισχάκης είναι ιδρυτής της πολυδιάστατης και μοναδικής μεθόδου Holistic Result Transformational Coaching®. Επίσης, είναι Ιδρυτής της Εξαίρετης Φιλανθρωπικής Ομάδας Happy Virus και συγγραφέας του βιβλίου NLP: Το Κλειδί του Μυαλού μας! Έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους και να ξεκλειδώσουν τον ιδανικό εαυτό τους!

Author