Εταιρική Κουλτούρα και η Συμβολή της στην Εταιρική Ανάπτυξη

Από τη Νάντια Καπλανίδου, Business Coach & Mentor.

Εταιρικό όραμα, αξίες, κανόνες, συστήματα, σύμβολα, γλώσσα, υποθέσεις, πεποιθήσεις, συνήθειες και φυσικά ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματική νοοτροπία.

Η πιο σημαντική διατύπωση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι η εταιρική κουλτούρα είναι κάτι που προϋπάρχει στο γενετικό κώδικα της εταιρείας σας.Δεν είναι κάτι που φέρνουν μαζί τους οι υπάλληλοι. Στην πραγματικότητα, μια εταιρεία με έναν μόνο υπάλληλο ή μια εταιρεία χωρίς εργαζόμενους– εξακολουθεί να έχει μια κουλτούρα.

Η εταιρία είναι που έχει «όραμα, αξίες και νοοτροπία». Δεν τα ορίζουν οι υπάλληλοι της. Αντ ‘αυτού, ο επιχειρηματίας πρέπει να αναζητά εκείνα τα άτομα που θα ενστερνιστούν το όραμα της και θα συμβάλλουν θετικά και βελτιωτικά σε αυτό γιατί μόνο έτσι στην πραγματικότητα θα μπορέσει να επιτευχθεί η ανάπτυξη..

Καμία επιχείρηση δεν ιδρύθηκε «ευλογημένη» με την προνοητικότητα για την πλήρη χάραξη ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ανάπτυξη και την κουλτούρα της. Στην πραγματικότητα, εξαιρετικά λίγες επιχειρήσεις το κάνουν αυτό, γιατί απαιτεί μια ορισμένη εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη επιβίωση της επιχείρησης, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο σε αυτή την οικονομική αβεβαιότητα που βιώνουμε.

Εάν λοιπόν έχετε περάσει πολύ χρόνο εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη μέσω της αναζήτησης ικανότερων στελεχών, ίσως είναι καιρός να κάνετε ένα βήμα πίσω για να δείτε τι είδους κουλτούρα αναδύει η επιχείρηση σας.

Αρχικά παρατηρήστε την επιχείρηση σας και κάντε την έρευνα σας…

  • Πώς σκέπτονται και συμπεριφέρονται τα στελέχη σας σε σχέση με τους συναδέλφους τους ή την εργασία που κάνουν.
  • Πως σκέφτονται και συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι σε σχέση με τους πελάτες, τους προμηθευτές ή και τους ανταγωνιστές.
  • Πως σκέφτονται και συμπεριφέρονται τα στελέχη σας σε σχέση με τα προϊόντα, την ποιότητα, τις καινοτομίες και τέλος
  • Πως σκέφτονται και αντιδρούν τα στελέχη σας σε σχέση με την οργάνωση, το management και τον/τους υπεύθυνο/ους του/ων τμήματος/των ή τη διοίκηση.
  • Υπάρχουν κοινές συμπεριφορές – είτε καλές είτε κακές;
  • Τι σημαίνει για αυτούς αυτή η δουλειά, δηλαδή θα πήγαιναν αλλού αν είχαν την ευκαιρία;
  • Τι αίσθηση έχουν οι εξωτερικοί συνεργάτες ή πελάτες σας;

Έχοντας τις πληροφορίες αυτές εστιάσετε σε μερικά βασικά βήματα για να μπορέσετε να προσδιορίσετε και να βελτιώστε την κουλτούρα που έχει αναπτύξει ο χώρος εργασίας σας.

– Σαφήνεια του σκοπού και του οράματος:  Απαντήστε στα ερωτήματα:
1.  Ποιοι είστε;
2. Τι κάνετε; Τι είναι αυτό που αγαπάτε; Το ένα πράγμα στο οποίο είσαι εξαιρετικά καλοί και θα μπορούσατε παράδειγμα προς μίμηση για άλλες εταιρίες του χώρου;
3.  Για ποιον το κάνετε; Σε ποιον απευθύνεστε;
4. Τι  χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί;
5. Τι αποκομίζουν από αυτό; Τι αλλάζει στη ζωή τους με αυτό που τους προσφέρετε;
6. Που θέλετε να φτάσετε ως εταιρία μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;
7. Τι θα είναι διαφορετικό τότε;

Δεν αρκεί να αποτυπώσετε απλώς ένα όραμα/σκοπό. Πρέπει οι συνεργάτες σας να τον κατανοήσουν, πρέπει να αισθάνονται ότι η εργασία και απόδοση τους έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στην επιτυχία της εταιρείας.

– Κανόνες του παιχνιδιού: Τι επιτρέπεται και τι όχι, τι συγχωρείται και τι όχι, τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο αξίες, τι είναι κατάλληλο και τι ακατάλληλο, τι έχει και τι δεν έχει προτεραιότητα. Σαφώς διατυπωμένες όπως ακεραιότητα, ειλικρίνεια, απρόσκοπτη συμμετοχή στην ομάδα, τήρηση της ιεραρχίας κ.α. είναι επίσης απαραίτητη. Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό όχι μόνο να οριστούν από τον επιχειρηματία αλλά να εμπλουτιστούν και από τους εργαζόμενους και να τηρούνται από όλους ευλαβικά.

– Συμμετοχή των εργαζομένων: Η δέσμευση είναι μέρος του στόχου. Η δέσμευση των εργαζομένων είναι το πόσο καλά έχετε προετοιμάσει τους υπαλλήλους σας για να εκπληρώσουν το σκοπό τους στο πλαίσιο κανόνων που έχουν οριστεί. Υπάρχουν περισπασμοί ή αναποτελεσματικότητα σε όλη την εταιρεία;  Εάν οι υπάλληλοί δεν αισθάνονται υπεύθυνοι και εξουσιοδοτημένοι να εκπληρώσουν τους ρόλους τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τότε σαφώς και έχετε πρόβλημα αφοσίωσης και αυτό οδηγεί στο να έχουμε συνεχή διαρροή στελεχών και έναν φαύλο κύκλο αναζήτησης καινούργιων.

– Ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης: Η εμπιστοσύνη είναι απολύτως κρίσιμη στον εργασιακό χώρο. Σίγουρα, μπορείτε να προσλάβετε ανθρώπους που φαίνονται αξιόπιστοι, αλλά η εμπιστοσύνη ως εταιρική αξία – με μηδενικές εξαιρέσεις – πέφτει στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

– Συνέχιση της κατάρτισης: Η επιχείρησή δε θα έχει διάρκεια εάν οι υπάλληλοί δεν βελτιώνονται συνεχώς. Προσφέρετε τα σωστά εργαλεία (εκπαίδευση, εξειδίκευση, meetings  για ανταλλαγή απόψεων κλπ) στο ανθρώπινο δυναμικό σας.

Η εταιρική σας κουλτούρα είναι λοιπόν κάτι που οφείλετε να λάβετε πολύ σοβαρά, είναι αυτή που μπορεί να αποτελέσει τον «κρυμμένο» άσσο που θα καθορίσει την επιτυχία και ανάπτυξη της εταιρίας σας.


Η Νάντια Καπλανίδου είναι επιχειρηματίας Business Coach & Mentor με 25 χρόνια επαγγελματικής πορείας. Σήμερα είναι διευθύντρια και ιδιοκτήτρια του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης & Συμβουλευτικής ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και γνωστή Business Coach & Mentor επιχειρηματιών, επαγγελματιών και στελεχών συμμετέχοντας σε projects αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης επιχειρήσεων με εξειδίκευση στις οικογενειακές επιχειρήσεις και τα θέματα που προκύπτουν κατά τη διαδοχή σε αυτές.

Author